NEER

Het Neer van 400 jaar geleden en Neer in de 21ste  eeuw hebben nog veel gemeen. Vanzelfsprekend is in het dorp veel veranderd in de loop der eeuwen. Eén ding is nadrukkelijk gebleven: de
samenhorigheid van de inwoners.

Eén voor allen en allen voor één. Zo was het toen, en zo is het nog steeds. Het Neer van Seeger aan den Winckelmolen en Adam van Dijcke liet niet met zich sollen en was een hecht bolwerk, maar bleef dat zo toen de druk op de bevolking steeds groter werd?

KESSEL

De “gemeyne grondj” tussen Neer en Kessel was 400 jaar geleden voor beide dorpen erg belangrijk. Er werd turf gestoken de dorpsherder liet er overdag zijn vee grazen. Geen wonder dat de Kesselnaren dit stuk grond met hand en tand verdedigden. Vanuit Kasteel De Keverberg trokken de bewoners onder leiding van de schutterij naar de grens om “oze grondj” te verdedigen tegen “die van Naer”. Een strijd met grote gevolgen waarin de dochter van drossaard Lambert van Wylick een fors risico neemt als ze haar hart volgt.

ONS VERHAAL

Precies vierhonderd jaar geleden speelde zich op de grens tussen Neer en Kessel een groot grensconflict af. Beide dorpen vochten voor de voor in die tijd zo belangrijke “gemeyne grond” waar turf werd gestoken en waar het vee overdag met de dorpsherder ging grazen. Als in Neer de klokken luidden werden alle mannen opgeroepen om zich gewapend te verzamelen.

Adam van Dijcke was één van die Neerse mannen die zijn geboortegrond met hand en tand verdedigde. Maar wat als hij er achter komt dat hij meer te verliezen heeft dan alleen zijn grond? Wat als hij voor het dilemma komt te staan om te kiezen tussen zijn dorp en de liefde? Is loyaliteit dan nog steeds het allerbelangrijkste? En wat als het dorp onder druk komt te staan? Blijft het dorp als eenheid functioneren of komen er barstjes in het saamhorigheidsgevoel?