De stichting

De stichting (Stichting Mooder Maas) is op 23 juli 2020 opgericht en gevestigd in Neer, gemeente Leudal. De stichting heeft als doel het realiseren van een groots opgezet open lucht-theaterstuk met spelers, figuranten en medewerkers uit kernen rondom het natuurgebied het Leudal en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78663245.

Fiscaal nummer / RSIN

De stichting staat ingeschreven bij de Belastingdienst onder nummer 8614.87.862 (RSIN).

Contactgegevens

Het secretariaat is gevestigd op: Aan de Sniemeulen 10, 6086 NW Neer. Het e-mailadres is: info@dezwartegrens.nl 
De stichting heeft geen eigen website. Wel krijgen de projecten die onder de stichting vallen een eigen pagina. Voor De Zwarte Grens is dit: www.dezwartegrens.nl 

Beleidsplan

In de onderstaande link is het beleidsplan van Stichting Mooder Maas te vinden. In het beleidsplan zal worden verteld over een voorstelling “De Zwarte Grens”. 
Dat podium krijgt met vijf openluchtvoorstellingen in de zomer van 2022 voor in totaal 2.000 bezoekers. In dit beleidsplan het waarom, hoe en wat van dit theaterstuk.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel Het realiseren van een groots opgezet open lucht-theaterstuk met spelers, figuranten en medewerkers uit kernen rondom het natuurgebied het Leudal en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de stichting is:
–      Voorzitter B.M.J. (Bas) Keltjens
–      Secretaris E. (Eva) Custers
–      Penningmeester M.G.C. (Maik) Dirkx

Het beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. De stichting werkt samen met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. Wel werkt de stichting samen met ‘professionals’, voor het uitvoeren van specifieke taken of diensten. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

De activiteiten

De openluchtvoorstelling De Zwarte Grens wordt zes keer opgevoerd in juni 2022 op de locatie Waije 8 in Neer. De repetities starten in oktober 2021 en lopen door tot aan de uitvoeringen. 

Financiële verantwoording

Het vermogen zal worden gevormd door subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen en baten.